Maturita jako zkouška dospělosti

Maturitní zkouška je způsob ukončení středoškolského studia v České republice. Zároveň umožňuje přijetí na vyšší odbornou nebo vysokou školu.  Pro nic za nic se maturitám neříká zkouška dospělosti. Už samotné slovo maturita je totiž odvozeno z latinského maturitas a znamená zralost. Že nejde o výdobytek posledních desetiletí je jasné z mnohých historických pramenů, které hovoří o tom, že […]

Maturitní zkouška je způsob ukončení středoškolského studia v České republice. Zároveň umožňuje přijetí na vyšší odbornou nebo vysokou školu.  Pro nic za nic se maturitám neříká zkouška dospělosti. Už samotné slovo maturita je totiž odvozeno z latinského maturitas a znamená zralost. Že nejde o výdobytek posledních desetiletí je jasné z mnohých historických pramenů, které hovoří o tom, že maturitní zkoušky se objevovaly již na počátku 19. století. V českých zemích se ujaly v roce 1849 a rozhodně se nejednalo o nějaké jednoduché testy. Maturita v tehdejším podání obsahovala dvě zkoušky. Ústní část byla zaměřena na literaturu, latinu a řečtinu, dále dějepis, zeměpis, přírodní vědy, fyzika a matematika.  Písemná část maturitní zkoušky pak obsahovala slohovou práci, písemnou práci v cizím jazyce, překlad textu v rámci latiny, překlad řeckého textu a matematická práce. Stejně jako dnes, i v minulosti maturitní zkouška měl svůj význam pro přijetí na vysokou školu. Asi do roku 1896 byly maturity realizovány pouze na gymnáziích, od toho roku i na tzv. reálkách.
šerpy maturantů
V průběhu let docházelo ke změnám obtížnosti maturitních zkoušek i ke změnám ve zkoušených předmětech.
 Od roku 1989 se zkouška dospělosti povinně skládala pouze z českého jazyka a literatury a dobrovolně z dalších předmětů, přičemž na odborných středních školách byla součástí i praktická zkouška nebo písemná a ústní zkouška z odborných předmětů, například účetnictví.

Státní maturita v ČR

Stejně jako jiné novinky, i státní maturity v České republice prošly různými průtahy a modifikacemi a zakotvily u nás až v roce 2011.
psaní testu
V současné době se skládají ze dvou částí.
·         První část je společná pro všechny školy. Nazývá se též částí státní a je vypracována přímo ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Jde o dvě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a dále buď z cizího jazyka, nebo matematiky.
·         Druhou částí je tzv. profilová zkouška, která je plně v kompetenci konkrétní školy. Obsahuje v sobě tři zkoušky. Ty se vztahují k zaměření školy.
·         V případě zájmu studenta, je možné složit zkoušky i z dalších čtyř nepovinných předmětů.