V čem tkví podstata životního stylu?

Každý jedinec žije jistým životním stylem. Jde o chování, způsob projevu, řešení mezilidských vztahů, zvyklosti v rámci individuality, chování ve skupině. Pro někoho je prioritou kariéra a její budování, pro jiného je na prvním místě rodina a s tím související poklidný rodinný život.   Životní styl je velmi rozmanitý, ale zároveň má společné rysy, které pramení ze […]

Každý jedinec žije jistým životním stylem. Jde o chování, způsob projevu, řešení mezilidských vztahů, zvyklosti v rámci individuality, chování ve skupině. Pro někoho je prioritou kariéra a její budování, pro jiného je na prvním místě rodina a s tím související poklidný rodinný život.
 
Životní styl je velmi rozmanitý, ale zároveň má společné rysy, které pramení ze sociální či ekonomické stránky aktuálního dění. I když moderní životní styl je ve znamení komfortu a pohodlnosti, nicméně na druhé straně je velmi hektický a mající negativní dopad nejen na lidské zdraví.
 ozdoba s ovoce
Atributy pro lepší životní styl
 
Za nejdůležitější se považuje v rámci zdravého životního stylu vyvážená životospráva, fyzická aktivita, konzumace alkoholu v rozumné míře a eliminace tabáku neboli kouření. S tím zároveň i úzce souvisí dostatek spánku, optimismus a zdravý pohled na život. V rámci dodržení těchto bodů je výsledkem nejen optimální hladina cholesterolu, výborná kondice, mladistvý a zdravý vzhled a především psychická pohoda a odolnost vůči chorobám a jiným nemocem.
 
Životní podmínky coby ovlivňující faktor
 
Jedná se o jeden z hlavních faktorů mající vliv na životní styl jedince i společnosti. Styl každého člověka se mění na základě změny a vývoje životních podmínek. Zároveň tak ovlivňuje celou populaci. Vnitřní faktor však zahrnuje konkrétního daného jedince. Velký podíl má rovněž vzdělání, profese či pracovní zařazení a s tím souvisí rovněž sociální postavení i trávení volného času.
 jde se běhat
Faktory, které bezprostředně působí na životní styl, jsou nejen již výše uvedené vzdělání, trávení volného času, ale rovněž se týkají lokality ohledně bydlení, příjmu jedince i celé domácnosti, kulturní kontinuity, rodinného života celkově.
 
Zdravý životní styl aneb co si pod tímto pojmem představit?
 
Moderní doba je doslova jakýmsi propagátorem zdravého životního stylu. Pod tímto výrazem se však skrývá mnohé. Vysvětlit nelze rozhodně pouze jednou větou. Zdravý životní styl zahrnuje komplexní označení pro adekvátní rozhodnutí v rámci výživy, pohybu i lidské psychiky. Pokud možno eliminovat zbytečná rozhodování, jako je například výběr snídaně, zda si koupíte onu či tamtu věc. Veškerá rozhodování mají vliv na život i zdraví. V rámci zdravého životního stylu je tendencí eliminace stresu. Zvládání životních překážek a pozitivního pohledu na život. Brát výzvy, nebát se životní změny. Nepodléhat špatné náladě či počasí. Je důležité, věřit si a být optimistický. Nezabývat se a trápit se tím, co nemůžete ovlivnit ani změnit.