Rubrika: Vzdělání

Dítě a historie, jak na to?

Máte rádi historii a chtěli byste svůj zájem o ni přenést i na svého potomka, ale ono se to pořád ne a ne zadařit? Děti jsou zvídavé. Nestačí jim pouze sedět v knihách a poslouchat vaše vyprávění. Úplně nejlepší, jak děti navnadit na vzdělávání v této oblasti je, ukázat jim to! Vezměte dítě na výlet. Ano, je […]

Prezenční versus kombinovaná forma studia

Prezenční forma studia poskytuje studentům větší možnosti Jestliže jste úspěšně ukončily střední školu a rozmýšlíte se kam dál, zřejmě Vaše cesta povede na nějaký vysokoškolský obor. Pokud máte finanční podporu rodiny a příležitostně si můžete přivydělat na brigádách, volte prezenční formu. Co to vlastně znamená? Jednoduše každý den budete sedět ve škole v lavici anaplno […]

Maturita jako zkouška dospělosti

Maturitní zkouška je způsob ukončení středoškolského studia v České republice. Zároveň umožňuje přijetí na vyšší odbornou nebo vysokou školu.  Pro nic za nic se maturitám neříká zkouška dospělosti. Už samotné slovo maturita je totiž odvozeno z latinského maturitas a znamená zralost. Že nejde o výdobytek posledních desetiletí je jasné z mnohých historických pramenů, které hovoří o tom, že […]

Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského je po roce opět tady!

Znáte studenta ve svém okolí, který se rád oddává představám, že se jednou stane slavným novinářem, natočí nespočet reportáží, získá Cenu Ferdinanda Peroutky a v podstatě zachrání celý svět? Nejste tímto snílkem, třeba zrovna vy? Jak říkají mistři oboru, je nutné začít od píky. Nechte se zlákat představou strávení jednoho týdne v srpnu na Letní žurnalistické […]

Tvoříme mediální gramotnost

Mediální gramotnost definujeme jako schopnost vyhledávat, analyzovat, objektivně hodnotit a dál předávat informace a sdělení z médií. Mediální gramotnost je stav, jehož dosažení je cílem Mediální výchovy, vyučované na školách.   Studie vypracovaná na Stanfordské univerzitě odhalila, že mladí Američané, včetně těch vysokoškolsky vzdělaných, nedokáží rozlišit, co je skutečnost, co je fikce a co něčí názor. Mladí […]

Vzděláváme se online

Internet je mocný nástroj, díky kterému můžete nejen nakupovat, sledovat zábavná videa, či brouzdat na sociálních sítích. Nabízí velké množství možností, jak se něco nového naučit, nebo prohloubit již nabyté znalosti a zkušenosti. Tak jak někomu vyhovuje každý čtvrtek docházet na lekce angličtiny v jazykové škole, pro druhého bude možná pohodlnější a užitečnější učit se něčemu doma. […]

Alternativní cesty ve vzdělávání dětí

Takové školy jsou nazývány alternativními, jelikož ve výuce využívají alternativní způsoby a principy. Ty však nemusejí nutně být záležitostí posledních desetiletí. Některé školy naopak čerpají z již dříve nabytých zkušeností a poznatků o vývoji dítěte, které se stále rozšiřují. Specifické jsou pro tyto školy výukové metody a organizační formy. Typický je individuální přístup ke každému dítěti. Dítě […]